Thông tin tuyển dụng
BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG tháng 08/2016
BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG tháng 03/2015
Với vị thế là Bệnh viện mắt hàng đầu tại Tây Nguyên, Bệnh viện mắt Tây Nguyên luôn tiên phong và dẫn đầu trong các phương pháp điều trị kỹ thuật cao các bệnh về mắt. Với mục tiêu chiến lược là Bệnh viện mắt đứng đầu về chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực được Bệnh viện mắt chú trọng ưu tiên làm nền tảng phát triển lâu dài và bền vững. Ở Bệnh viện mắt Tây Nguyên, bạn có thể tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Hiện tại Bệnh viện mắt Tây Nguyên đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên cho Bộ phận Marketing, cụ thể:
BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG tháng 10_2015
Với vị thế là Bệnh viện mắt hàng đầu tại Tây Nguyên, Bệnh viện mắt Tây Nguyên luôn tiên phong và dẫn đầu trong các phương pháp điều trị kỹ thuật cao các bệnh về mắt. Với mục tiêu chiến lược là Bệnh viện mắt đứng đầu về chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực được Bệnh viện mắt chú trọng ưu tiên làm nền tảng phát triển lâu dài và bền vững. Ở Bệnh viện mắt Tây Nguyên, bạn có thể tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Hiện tại Bệnh viện mắt Tây Nguyên đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên cho Bộ phận Marketing, cụ thể:
Thông tin tuyển dụng tháng 8/2015
Thông tin tuyển dụng tháng 07/2015
Bệnh viện mắt Tây Nguyên cần tuyển:
Thông báo tuyển dụng tháng 6/2015